Spošni pogoji poslovanja shieldmaske.si

 

1. Splošno

Ta pravila imajo naravo splošnih pogojev poslovanja in nakupa izdelkov oziroma blaga v spletni trgovini www.shieldmaske.si
Prodajalec oziroma ponudnik ter upravljalec spletne trgovine: 
Firma: Kovanec Unlimited d.o.o. poslovno svetovanje
Naslov: Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana
Matična številka: 8302073000
Registrsko sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani
Zavezanec za DDV: da
Registrski organ: AJPES, izpostava Ljubljana
Datum vpisa pri registrskem organu: 19.10.2018
 

2. Postopek nakupa, cene in plačilo

Registracija uporabnika pri naročilu v spletni trgovini ni potrebna. Kupec mora pri naročilu obvezno vnesti zahtevane osebne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka). V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke le za območje Republike Slovenije. Naročilo je mogoče oddati le v slovenskem jeziku.

Oddano naročilo predstavlja kupoprodajno pogodbo, ki je sklenjena v trenutku potrditve naročila s strani prodajalca. Prodajalec potrdi naročilo tako, da pošlje kupcu takoj po prejemu naročila potrdilo v elektronski obliki na naslov elektronske pošte, ki ga je kupec posredoval prodajalca ob nakupu.

Kupec izbere vrsto, velikost izdelka ter količino. Kupec mora pred oddajo naročila s klikom na gumb »Potrdi in plačaj« pregledati nakupno košarico, izvesti morebitne korekture in potrditi naročilo. Po oddaji naročila sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila ni možna. Po potrditvi nakupa se kupcu prikaže e-račun, ki si ga natisne in shrani. 

Pred nakupom izdelka je kupec kot fizična oseba obveščen o naslednjem: da je prodajalec Kovanec Unlimited d.o.o., Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana, podatkih o naročenih izdelkih (naziv izdelka, naročena količina posameznega izdelka), ceni izdelkov, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter popusti, strošku dostave, podatku, da zaradi svoje narave, izdelki, naročeni prek spletne trgovine, niso primerni za vračilo, skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov, kontaktni podatki, kamor lahko pošlje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila v spletni trgovini in veljajo do preklica. Kupec lahko v spletni trgovini kupljeno blago plača s plačilno kartico ali po predračunu, ki ga prodajalec po elektronski pošti posreduje kupcu. Pri plačilu po predračunu kupec kupnino poravna z nakazilom na TRR prodajalca. Višino provizije ob plačilu je kupec dolžan sam preveriti pri banki, pri kateri bo izvedel nakazilo. Prodajalec bo kupcu kupljeno blago poslal šele, ko bo prejel plačilo. Od tega trenutka dalje pričnejo teči tudi predvideni dobavni roki za dobavo blaga kupcu. 

Prodajalec Kovanec Unlimited d.o.o. kupcem izda račun v elektronski obliki, ki ga kupci prejmejo na svoj elektronski naslov. Kupec se z nakupom izdelkov v spletni trgovini strinja s tem, da mu prodajalec izda e-račun. Kupec si mora za prejem e-računa na svoj elektronski naslov ustrezno urediti nastavitve programske opreme v svoji napravi. 

Cene, navedene na spletni strani www.shieldmaske.si ne vključujejo poštnine oz. stroške dostave. O višini teh stroškov je kupec seznanjen pred potrditvijo oddaje naročila. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

3. Dostava 

Naročene izdelke prodajalec pošilja preko Pošte Slovenije ali dostavnih služb, s katerimi sodeluje.

Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne sprejem naročila, če količine blaga, ki jih v spletni trgovini želi kupiti kupec, očitno presegajo količine, namenjene za običajno lastno uporabo posameznika.
 

4. Pravica potrošnika do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči (na kontaktni e-naslov [email protected]), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa). Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Podjetje vrne prejeto plačilo z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik razen v primeru če je plačnik poravnav znesek z gotovinu kurirju dostavne službe. Vsa plačila, ki jih prodajalec prejme od dostavne službe so izvršena preko transakcijskega računa, zato se prodajalec zavezuje, da bo opravil vračilo kupnine preko transakcijskega računa v čim krajšem možnem času in ne kasneje od 14 dni od opravljenega vračila.

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Obrazec za odstop od pogodbe izdelkov je na voljo tukaj: priloga 1 in priloga 2.

Pri prodajnih pogodbah lahko prodajalec zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če prodajalec ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, če je v spletni trgovini kupil in mu je prodajalec dobavil zapečateno blago, ki je tako, da ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov in je potrošnik po dostavi odprl embalažo. Obrazne maske Shield podjetje dobavlja v zapečateni vrečki. Vrečka je zapečatena s samolepilnim pečatnim trakom, ki jasno nakaže poškodbo pečata v primeru odprtja vrečke. V primeru, da bo potrošnik podjetju vrnil maske Shield s poškodovanim pečatom, se šteje, da je potrošnik dostavljeno blago odpečatil in skladno s 7. točko 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa od prodajne pogodbe. V tem primeru podjetje potrošniku ni dolžno vrniti kupnine za dobavljeno blago, niti mu ni dolžno povrniti stroškov vračila blaga ali drugih stroškov.

 

5. Stvarne napake

Potrošnik lahko napake na kupljenem blagu uveljavlja iz naslova garancije ali iz naslova stvarne napake, kot to predvideva Zakon o varstvu potrošnikov- ZVPot.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

–       odpravi napako na blagu ali

–       vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

–       blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali

–       vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
 

6. Vračilo poškodovanih pošiljk

Če potrošnik ob prevzemu pošiljke opazi, da je artikel ali paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije oziroma dostavni službi, ki mu je paket dostavila. 
 

7. Dobavni rok

Dobavni rok je izražen v številu delovnih dni – v delavnikih. Za izdelke, ki so na zalogi,  je dobavni rok 4-7 delovne dni po plačilu kupnine. Dobavni rok začne teči prvi delovni dan, ko prodajalec prejme potrdilo o plačilu oziroma je izvedeno plačilo razvidno na prodajalčevem transakcijskem računu. V kolikor je za naročen izdelek rok dobave daljši, prodajalec kupcu pošlje elektronsko obvestilo o predvidenem možnem roku dobave. Prodajalec si pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo določenih ali celo vseh izdelkov, za določen ali nedoločen čas omeji dostop do spletne trgovine, da popolnoma ustavi dostop do spletne trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine. Opisani roki dobave prodajalca ne zavezujejo, če zaradi višje sile, izredni razmer ali ravnanj tretjih potrošnik ne prejme naročenega blaga v teh rokih dobave. Prodajalec ne prevzema odškodninske ali druge odgovornosti, ki bi nastala zaradi daljšega dobavnega roka.
 

8. Varnost in osebni podatki

Prodajalec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanje osebnih podatkov, naročil ter plačil. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli poškodbe računalniške/strojne opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli uporabnikovo opremo zaradi obiska spletne strani, prenosov besedil, slik, podatkov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi potrošnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika. Potrošnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter prodajalcu odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval vse zasebne podatke kupcev v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, Uredbo GDPR in Politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Vsi osebni podatki uporabnika spletne trgovine so zaupni in ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Večino podstrani v spletni trgovini lahko obiščete, ne da bi morali razkriti svoje osebne podatke, na primer ime, naslov in e-poštni naslov. Kljub temu pa se nekatere informacije pridobivajo samodejno z uporabo piškotkov in spletnih signalov (»pixel tags«), standardnih orodij v spletni industriji. Uporaba piškotkov in spletnih signalov omogoča prepoznati posameznem IP-naslov, vrsto brskalnika, ki ga obiskovalec spletne strani uporablja in splošno aktivnost obiskovalca na spletu. Če v vašem računalniku izklopite piškotke, nakupa v spletni trgovini ne bo mogoče opraviti. Za nakup v naši spletni trgovini je zato potrebno zbiranje nekaterih vaših osebnih podatkov. Podatkov, ki nam jih boste posredovali, ne posredujemo tretjim osebam, razen za namen potrditve veljavnosti nakupa in dostave izdelkov.

Z nakupom v spletni trgovini izrecno soglašate, da vaše osebne podatke, ki jih posredujete ob naročilu (ime, priimek, naslov, e-naslov, telefon) shranimo in jih uporabljamo izključno za potrebe izpolnitve naročila, vaš e-naslov pa lahko uporabljamo za neposredno trženje naših enakih ali podobnih izdelkov ali storitev, kot ste jih kupili v spletni trgovini.

Prodajalec bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, za namen neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali oziroma obdelovali.

Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja tudi potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na elektronski naslov [email protected] 
 

9. Odveza odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših možnostih trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. V posameznih primerih pa se lahko zgodi, da prodajalec kupcu izdelka ne more dostaviti, ker je izdelek razprodan in ni več na zalogi. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Čeprav se prodajalec trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.

Prodajalec si prdržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Prodajalec v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, vključno, vendar ne omejeno na kakršno koli posebno, kaznovalno, posredno, naključno ali kakršno koli posledično škodo, ki izhaja iz ali je v kakršni koli povezavi: s kakršnokoli uporabo oz. nezmožnostjo uporabe (občasnim nedelovanjem) spletne trgovine; s povezavami, ki jih spletna trgovina vsebuje do spletnih strani tretjih oseb ali ki jih uporabniki posredujejo do spletnih strani tretjih oseb; z dejanji katerih koli drugih uporabnikov; s kakršno koli škodo ali virusi, ki lahko okužijo vaš računalnik, telefon, tablični računalnik, opremo ali drugo lastnino zaradi dostopa, uporabe ali brskanja v spletni trgovini ali prenosa katerega koli gradiva, podatkov, besedila, slik, videoposnetkov ali zvoka iz spletne trgovine.
 

10. Pritožbe in spori

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Prodajalec se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova  [email protected] Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Prodajalec se trudi, da se spori rešujejo izvensodno.

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Kovanec Unlimited d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe EU št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe ES št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
http://ec.europa.eu/odr

11. Lastninska pravica

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na poslanih izdelkih, vse dotlej dokler le-ti niso v celoti plačani. Vse cene so v evrih.
 

12. Končne določbe

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Ti splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani www.shieldmaske.si. Pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato kupcem predlagamo, da jih preberejo pred vsakim nakupom. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni platformi v času oddaje naročila. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba v spletni trgovini www.shieldmaske.si ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Družba Kovanec Unlimited d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli enostransko sama spremeni splošne pogoje poslovanja. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja veljajo od objave na spletni strani www.shieldmaske.si

V primeru spremembe splošnih pogojev se posamezna razmerja s potrošnikom, ki niso trajne narave, presojajo po splošnih pogojih, ki so bili veljavni v trenutku nastanka takega razmerja. Razmerja s potrošnikom, ki so trajne narave, se presojajo po novih splošnih pogojih, vendar pa lahko potrošnik odstopi od takega razmerja v roku 15 dni od dneva objave novih splošnih pogojev.

Kovanec Unlimited d.o.o.                                                                        

Ljubljana, 21.4.2020

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravno obvestilo o piškotkih


SPLOŠNO:
Kovanec Unlimited d.o.o. poslovno svetovanje je kot te spletne strani zavezan k varovanju vaše zasebnosti. Da bi vašo zasebnost lahko v kar največji meri ustrezno zaščitili, vam skušamo z obvestili na naši spletni strani na enostaven in razumljiv način zagotoviti jasne informacije o naših postopkih ravnanja z podatki, ki nam jih posredujete in o vaših pravicah glede teh podatkov. V pravnem obvestilu, ki sledi boste našli informacije o tem kaj so piškotki; katere vrste piškotkov se lahko naložijo na vašo napravo ob obisku naše spletne strani; in o tem kako lahko sami prilagajate nastavitve o piškotkih, ki vam omogočajo, da se prosto odločate o tem katere piškotke boste dopustili. 

Ker predmetno Pravno obvestilo o piškotkih ne govori o tem, kako na splošno ravnamo z vašimi osebnimi podatki, vas vabimo, da si za več informacij o obdelavi, shranjevanju in varovanju vaših osebnih podatkov, preberete našo Politiko zasebnosti.

PIŠKOTKI: 
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik namestijo spletna mesta, ki jih obiščete. Uporabljajo se, da spletne strani delujejo bolj učinkovito, pa tudi za zagotavljanje informacij lastnikom spletne strani. V spodnji tabeli so prikazani posamezni piškotki, ki jih uporabljamo, njihov namen in trajanje. Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Kot večina ponudnikov spletnih storitev, tudi mi uporabljamo piškotke da zagotavljamo, zavarujemo in izboljšujemo svoje storitve, vključno s tem, da si zapomnimo vaše prednostne nastavitve, vas prepoznamo, ko obiščete naše spletišče in osebno prilagodimo oglase vašim interesom. Za te namene povezujemo podatke, ki jih prejmemo preko piškotkov, z drugimi osebnimi podatki, ki jih imamo o vas. O uporabi piškotkov ste obveščeni ob prvem obisku spletne strani s prikazom obvestila, za uporabo piškotkov glede na namen pa vas prosimo za posebno privolitev. 

UPRAVLJANJE S PIŠKOTKI:
Ker cenimo vašo zasebnost, je nadzor nad tem, katere piškotke želite uporabljati povsem v  vaših rokah. Nadzor vam omogočajo spremembe nastavitev piškotkov. Vse novejše različice priljubljenih brskalnikov omogočajo nadzor nad piškotki. Brskalnik lahko nastavite tako, da sprejme ali zavrne vse ali nekatere piškotke, lahko pa tudi izbriše že shranjene piškotke. Za navodila o tem, kako upravljati piškotke si preberite razdelek »Pomoč« v vašem brskalniku. Upoštevajte, da nastavitve vplivajo le na analitične piškotke in piškotke za namen trženja. Opozoriti vas moramo tudi, da nekatera področja našega spletnega mesta morda po spremembi nastavitev piškotkov ne bodo delovala oziroma bo njihovo delovanje omejeno. 

Za uveljavitev spremenjenih nastavitev boste morda morali osvežiti svojo stran. Na spodnjih povezavah so vam  na voljo informacije, ki jih potrebujete za upravljanje piškotkov v priljubljenih brskalnikih:
-    https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
-    https://support.microsoft.com/sl-si/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
-    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
-    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
-    https://help.opera.com/en/latest/
-    https://support.apple.com/en-gb/safari

Če želite poiskati informacije o drugih brskalnikih, obiščite spletno mesto razvijalca brskalnika.

V kolikor se odločite, da piškotkov ne boste sprejeli, bo spletno mesto uporabilo piškotek, da si bo to vašo izbiro zapomnilo. Tudi tako izbiro je mogoče spremeniti na povezavi »zasebnost in piškotki«.

VRSTE PIŠKOTKOV:
Naša spletna stran uporablja naslednje vrste piškotkov:

Nujno potrebni piškotki:
Omogočajo delovanje osnovnih funkcionalnosti za delovanje spletne strani. Brez teh piškotov določene storitve, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi ustrezno delovale.

Analitični piškotki:
Tovrstni piškotki zbirajo anonimne informacije o uporabi spletne strani. Analitični piškotki nam pomagajo razumeti, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran in na podlagi teh informacij lahko načrtujemo izboljšano uporabniško izkušnjo.

Piškotki za napredno oglaševanje:
Piškotki za napredno oglaševanje so namenjeni sledenju obiskovalcev. Takšni piškotki vsebujejo informacijo o vaših iskanjih in iskanjih ostalih uporabnikov, ki imajo podobna zanimanja. Namen sledenja je prilagojen prikaz uporabniku zanimivih in relevantnih oglasov in s tem približanje oglaševalcev pravi ciljni publiki.

Funcionalni piškotki:
Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbrane nastavitve. Ti piškotki se uporabljajo za zagotovitev, da lahko pravilno krmarite po naših spletnih straneh in predvajate videoposnetke, poslušate oddaje ali delite strani prek družbenih medijev ali nastavite izgled spletne strani.

Poleg naštetih piškotkov naše spletno mesto uporablja tudi piškotke za katere v skladu z 157. čl. ZEKom-1 privolitev ni potrebna, saj so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju in za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahteva. Ti piškotki so:

Sejni piškotki:
To so začasni piškotki, ki potečejo, ko zaprete spletni brskalnik in omogočajo, da si spletno mesto zapomni uporabnikov vnose v spletne obrazce, nakupovalno košarico, ipd.. 

Piškotki, ki so potrebni zaradi varnosti in zavarovanja (npr. zaznavajo napačne vpise in tako preprečujejo zlorabe sistemov za vpisovanje in registracijo).

Piškotki, ki omogočajo predvajanje multi-medijskih vsebin:
Ti piškotki, so začasni in so namenjeni predvajanju video ali avdio vsebin na spletnem mestu (npr.: predvajanje Adobe Flash).

Piškotki za prilagoditev nastavitev uporabnikovim željam (npr.: nastavitev jezika).

Piškotki vezani na vtičnike (social media plug-in) družbenih omrežij in storitev.

     

Druge tehnologije poleg piškotkov:
Če se registrirate za prejemanje novic in ponudb po e-pošti, boste prejeli e-poštna sporočila, ki bodo vsebovala spletno povezavo, ki bo v obliki majhne slike, ki je vdelana v vsako e-pošto. Uporabila se bo za pošiljanje podatkov, kot je vaš IP naslov, kdaj je bilo pregledano e-poštno sporočilo, iz katere naprave in katere geolokacije. Podatke o uporabi e-pošte uporabljamo za sestavljanje poročil in za izboljšanje komunikacije. Naša spletna mesta lahko zbirajo tudi vaš IP naslov, ki je shranjen kot del datotek dnevnika spletnih strežnikov.

PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za piškotke na spletnih straneh je Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) , ki določa pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika; v kolikor pa piškotki omogočajo vašo identifikacijo pa se uporabljajo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov .

SPREMEMBA POLITIKE PIŠKOTKOV:
Ker bomo politiko piškotkov po potrebi prilagajali, vas vabimo k rednemu spremljanju našega pravnega obvestila o piškotkih, da boste seznanjeni z morebitnimi spremebami. V kolikor bodo spremembe večje pa vas bomo, iz previdnosti, o njih obvestili tudi mi.


NAROČANJE NA E-NOVICE: 
Pri naročanju na e-novice in o-obvestila lahko Podjetje poleg vaše IP številke obdeluje tudi vaš naslov elektronske pošte, ki ga vpišete v spletni obrazec, datum in čas prijave. Podjetje te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novostih za področje, ki ga izberete. Podatki o vaši elektronski pošti se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo ali pa tako, da se od e-novic odjavite tukaj. Osebne podatke (naslov elektronske pošte) Podjetje obdeluje na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(a) Uredbe GDPR). Pri oddaji naročila za nakup blaga ali samostojni prijavi na e-novice oziroma e-obvestila lahko označite, da soglašate, da Podjetje vaš naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja o novostih za izbrano področje ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo Odjava. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, Podjetje ne bo pošiljalo obvestil na vaš elektronski naslov, niti ne bo zbiralo ali obdelovalo vašega naslova elektronske pošte. Podjetje namreč za prijavo na novice uporablja sistem predhodne odobritve uporabe e-naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki izrecno soglašajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov in  popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Uredbe GDPR.

Upravljalec piškotkov: 
KOVANEC UNLIMITED poslovno svetovanje d.o.o.